Foshan Hanse Industrial Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $719,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Foshan Hans Building Materials Co., Ltd. "Ceramic Capital of China"-Foshan City, is a modern Specializing in the production of various types of stone and tile. Developed a variety of products with different art styles to meet different requirements of customers. Our product quality conforms to Europe Quality Standard. Our overseas customers come from 150 countries and regions, including Southeast Asia and the Middle East East, USA, EU and Africa. We respect the interests of our customers And focus on customer service. Hope every client like our professional, sincere and thoughtful service. Guarantee good product quality, on-time delivery and customized services For customers around the world. Please feel free to contact us for more information.

Maria 0086 13924813702
Loading
Luna 0086 13924523706
Loading